Kaskelotten innholdsfortegnelse

Nr. 1 - Juni 1994:

 • s. 1 - Første nummer av klubbavisen KASKELOTTEN, velkommen til Majorstuen - hos Kåre Martinsen. 105 medlemmer.
 • s. 2 -FØRSTEREISGUTTENS REISEMINNER ved Karl Bøe.
 • s. 3 - Medl. liste 93/93. Høsttur til Mjøsa. Høstfest på MAJORSTUEN.
 • Er det tid for flere turer?

Extranummer:

 • Med innbydelse til års-møtet 31. 03. 95.
 • Maskingutt på S/T THULE ved Odd Winther.

Nr. 2 - Januar 1995:

 • s. 1- ”timeplan”.
 • s. 2 - JULAFTEN PÅ LEITH 1948 av Karl Bøe. Svend Foyn seminar.

Nr. 3 - August 1995:

 • s. 1 - Engelsviken Brygge åpner restaurant ØHK er til stede med spermtann. Kan vi få besøk av SOUTHERN ACTOR til Fredrikstad. Sandefjord arrangement. GUTTA KOMMER HJEM FRA ISEN.
 • s. 2 - Odd Winther har tittet i Gyldendal på hval.
 • s. 5 - ”Edinburgh group” til Tønsberg.
 • s. 7 - ANTALL FANGET HVAL / TILLITS-VALGTE mars 1995. S. 6;” timeplan”.

Nr. 4 - Februar 1996:

 • s. 1 - ”timeplan” / håp om å få til uformelle treff, ØHK har fått eget klubblokale.
 • Siste side; Ragnar har malt et maleri for utlodning. Video-aften med ertesuppe. HAR NOEN NOE Å LÅNE BORT?
 • Hvalfanger museet i S. fjord vil låne oss noen gjenstander. Tove Thøgersen på Isegran vil også hjelpe til med å låne oss det vi måtte trenge.

Nr. 5 - Juni 1996:

 • s. 1 - . . . surr, med ACTOR"- dette blir dumt
 • s. 2 - RUA IX får vi låne av John Kjærre. Nå er det blitt museum av klubblokalet til ØHK som bør holdes åpent for publikum.
 • s. 4 - Odd W. har sin penn parat på s. 4 / KLUBBLOKALENE VÅRE
 • s. 5 - Les hva” Skårungen” skriver på s. 5 "SOUTHERN HARVESTER" MED
 • s. 7 -TABBELER fra 1957 - 58
 • s. 8 - 30 ÅR SENERE, - SPØKELSEBY

Nr. 6 - Oktober 1996:

 • s. 1 - SOUTHERN ACTOR kom 29. aug. mer på s. 2, 3, 4 og
 • s. 5. Styret av 22. Mars -1996. Erter, kjøtt og flesk på Engelsviken Brygge.

Nr. 7 - Desember 1996:

 • s. 1 - oppsummering av det som har hent siden ØHK startet.
 • s. 4 - KAN NOE LA SEG INTERVJUE.
 • s. 5 - Svend Foyn.
 • s. 8 - dikt fra Odd W. FANGSTRESULTATER 1950 -62, ACTOR. Div. fra Illustrert Vitenskap(10/95)
 • s. 10 - JULEKVELD av Arne Kraft.
 • s. 12 - Til 150 medlemmer, God Jul!

Nr. 8 - Mini-Utgave, Mars 1997:

 • REFERAT fra årsmøtet, - 21. mars 1997. LAHOLMEN -TUR

Nr. 9 - Mai 1997:

 • s. 1 - Tre programer i Radio Øst, kassetter til salgs. SOUTHERN ACTOR kommer til Skjærhalden og Dampskips-brygga i Fredrikstad
 • s. 3 - hvalfangst i Sørishavet 1930, føljetong i mange deler. Vaktliste for museet.
 • s. 7 - SENET -Ø 88 F forsøkt senket.

Nr. 10 - August 1997:

 • s. 1 - Høst tur til Bygdø.
 • s. 2 - skipskost og sosialt samvær.
 • s. 4, 5 og 8; FØLJETONGEN fortsetter. Lørdag 14. juni var Actor på Skjærhallen.

Nr. 11- Desember 1997:

 • s. 1 - Referat fra Bygdø. Tredje del av føljetongen side 3.
 • s. 4 -Miljøforurensning -Fredriksstad Blad Ingar - Andreassen/ Odd Winther.
 • s. 6 - Medl. 1997.
 • s. 8 -Norsk hvalfangst 1930 - 1940 av Hans O Johansen. Fra lydopptaket i Radio Øst.
 • s. 10 - SKAL VI LA VÅRE OPPLEVELSER GÅ I GLEMMEBOKA / 12 hvalfanger historier gikk på lufta.
 • s. 11- museet til ØHK

Nr. 12 - Desember 1997:

 • s. 1 - redaktøren maner til innlegg fra de forskjellige yrkesgrupperinger innen hvalfangeryrket. - Av mange innlegg kan det bli en bok om Østfold-hvalfangeren til slutt!
 • s. 2 - THULE, HVOR ER NÅ DET? Odd Winther har skrevet om for-synings-skipet THULE tidligere (ikke forskningsskipet THULE).
 • s. 3 - brev fra en hvalfanger i Spania.
 • s. 5 - HVALEN SOM BLE BORTE og CA LARSEN - GRYTVIKEN av Finn Uteng.
 • s. 6 - 40 000 kroner t/r Grytvika med ØYAS VENNER.
 • s. 7 - føljetongen, 8 og 9.
 • s. 11 - VÆRBALLONGER truer hvalen.

Nr. 13 - Mai 1998:

 • s. 1 - KARL og eller KALITO.
 • s. 3 - GAMLE HVALFANGERE BLE FORSKERE.
 • s. 4 - ØSTFOLDINGEN og DENOFA, samt de andre ringvirkningene. Styret 18. 04. 98
 • s. 7 - HVALSKYTTERE I ØSTFOLD - 1880 fram til” the bitter end” av Ragnar/ Finn.
 • s. 8 - Del fem av føljetongen
 • s. 10 - Brev fra Gunnar Kjell "Happy" Andersen. Historikk fra 1930- 31, og fra Svalbard og Spitsbergen - ved Finn Uteng.

Nr. 14 - November 1998:

 • s. 1 - fra festen på Saltnes Grendehus
 • s. 2 - MIMREBREV FRA BOGELUND.
 • s. 3 - SESONGBETONTE MANNFOLK I ONSØY «SIMBRA" FORLISET JAN. -48
 • s. 6 - MINNER FRA SMUGLER-TIDEN
 • s. 8 - bokanmeldelse, EN FØRSTEREIS FORTELLER, Østerdølen Enok Sandbakken. KASKELOTTEN på Internett
 • s. 10 - KRIGSFORLISTE KOKERIER
 • s. 11, 12 og 13 - føljetongen fortsetter

Nr. 15 - April 1999:

 • s. 2 - Finn Uteng var en tur på Øya.
 • s. 7 - Ragnar Martinsen og Finn har «fikset» opp museet vårt, Bjørn Jørgensen overtar.
 • s. 8 - siste del av føljetongen (Transportbåten).
 • s. 10 - verden er ikke stor - SILVESTRI

Nr. 16 - Juni 1999:

 • s. 1 -ti kroner for å komme inn!
 • s. 2 - annen del av Krigshistorien til Jens Hj Jensen, SILVERSTRI fortsetter, side 2 …
 • s. 8 - Østfolingen fra Askim til Galapagos. ,
 • s. 11 - "HALIFAX - hvalfangere.
 • s. 12 - Sarpsborg Mek Verksted.

Nr. 16 - September 1999 (skulle vært nr. 17):

 • s. 2 -HVOR KOMMER MEDLEMMENE FRA?
 • s. 4 - Slepebåten "FIX
 • s. 5 og 10 - Hvalfangerviserer.
 • s. 6 - Styre og stell i syv år.
 • s. 9 - D/S "HVALER"
 • s. 11 - Syd-Georgia (Dagens Næringsliv)

Nr. 17 - Desember 1999:

 • s. 1 - JULETELEGRAM,
 • s. 4 - attest, S/S POLAR CHIEF.
 • s. 6 -diverse bøker om en svunnen tid.
 • s. 10 - HYREKONTRAKT.
 • s. 9 - Gaver og det skrevne ord.
 • GOD JUL!!! --- Neste år ja, - 2000

Nr. 18 - Februar 2000:

 • s. 1 - INVITASJON TIL ÅRSMØTET.
 • s. 2 - Finn forteller fra sin ungdomstid.
 • s. 6 - SPERMHVAL- KASKELOTT
 • s. 8 - Gravplasser på ØYA, ved Finn .
 • s. 10 - Harald Storebaug forteller i "Mimrekroken".

Nr. 19 - Mai 2000:

 • s. 1 - Kjempe isfjell
 • s. 2 -DRAMATISK HJEMTUR PÅ "THORSHAVET" Erik Leister forteller. THORSHAVET ble til ASTRA og sank! 1974.
 • s. 9 - Ellefssens tidsbrandrør.
 • s. 11 - ASTRA går ned.

Nr. 20 - September 2000:

 •  s. 1 C A Larsen fikk æresgrav i Sandefjord etter sin begravelse 15. mai 1925.
 • s. 2 - div. klipp ”HVALPOSTEN”
 • s. 3 - årboka til Sandefjord Museene.
 • s. 4 - THORSHAVET, 61/62
 • s. 6 - ny bok- Syd Georgia - A Pettersen
 • s. 8 - Tabelloversikt fra 61/62, B. Jørgensen
 • s. 10 - PELAGOS siste tur
 • s. 12 - Reinsdyrjakt på SG ved Kolbjørn K
 • s. 13 - Kjell Paulsen - små bitter.
 • s. 15 - Harald Storebaug - mimrekroken.

Nr. 21 - Desember 2000:

 • s. 1 - ERNESTO TORNQUIST siste reis, av Birger Arvesen.
 • s. 3 - fra Fredrisstad Blad 17. 10. 1950
 • s. 4 - DON MILES OG DON SAMUEL
 • s. 5 - utklipp fra FB ang. = Thorbj. Sørlie.
 • s. 9 - mot slutten av 50-åra
 • s. 10 - Greåker Cellulose - fraktebåt fra SG
 • s. 11 - tur til Fylkesmuseet i Vestfold
 • s. 12 - DEN GLADE MATROS av HS Moss

Nr. 22 - Februar 2001:

 • s. 1 - Svend Foyn.
 • s. 5 - ØHK får mye Internett henvendelser
 • s. 7 - bunkring i Montevideo av H Storebaug
 • s. 8 - fra Greåker Cellulose til Follo Museum
 • s. 11 - div fra Sandefjord Blad,og filmverden

Nr. 23 - April 2001:

 • s. 1 - 12. MAI busstur til Sandefjord /Strømstad kun T/R.
 • s. 2 - Gutta kommer hjem fra isen.
 • s. 5 - Forsvaret ut hvalfangerne inn i Tøihuset i Gamlebyen?! Referat fra årsmøtet 2001 på Lille Fredrik - årsfesten på Manstad.
 • s. 10 -Norsk rein i Antarktis.
 • s. 12 - Hval(er) i Skjærgården - stiftelsen D/S HVALER, tekst Christian Mohn

Nr. 24 - Juni 2001:

 • s. 1 - Forfatter Ødegaard vil skrive om oss!
 • s. 2 - utdrag fra boka til Onassis.
 • s. 4 - Den siste hvalen ble tatt for 33 år siden, i 1968.
 • s. 7 - SOUTHERN ACTOR kommer i aug.
 • s. 8 - Tyskland drev også med hvalfangst, fram til 1939.
 • s. 12 - sakset fra FB, DENOFA 1951-

Nr. 25 - August 2001:

 • s. 1 - Bli med å ta "SOUTHERN ACTOR" over til Fredrikstad torsdag 30. august.
 • s. 3 - APPELL TIL ØHK
 • s. 4 - fakta om ACTOR. / Sørlendingen Chr. Salvesen.
 • s. 7 - Gaver til hvalbåten.
 • s. 8 - NORTREFF av Christian Mohn
 • s. 10 - Alfred Skontorp.
 • s. 11 - KONGELIG resolusjon om hvalfangst.
 • s. 12 - Russland driver hardt på feltet.
 • s. 13 -PENSJONSAVGIFTEN TIL SJØFOLKA.
 • s. 15 - Medlemmer av ØHK.

Nr. 25 - Ekstrautgave - ble delt ut på kaia

Nr. 26 - Oktober 2001:

 • s. 1 - inn i det niende året - ØHK.
 • s. 2 - en hyllest fra Kolbjørn Karlsen
 • s. 3 - KOS 53 / Kerguelen, var det noen der?
 • s. 4 - ”MUSEUMS-NYTT”
 • s. 5 - fettnød i verden??
 • s. 6 - klipp fra Fangstliv 1960
 • s. 7 - Gikk i minus
 • s. 8 - S Actor en inspirasjon for andre!
 • s. 10 - Fra S. fjord til Fr. stad med ACTOR
 • s. 12 - Har forsøkt flere ganger - boka!
 • s. 13 - HENRIKSEN - kanonen.
 • s. 14 - GRAVLAGTE PÅ ØYA

Nr. 27- Januar 2002:

 • s. 1 - 1902 - 2002
 • s. 3 - Skraphandler Thor, møtte THORSHAVET ved Færder fyr. Tekst Enok Stene, sønn til Thor Stene (STENE STÅL).
 • s. 4 - Vi Menn føljetong …
 • s. 8 - Menneskets grådighet Chr. Mohn
 • s. 12 - SOUTHERN QUEEN sank 28. 02. 1928
 • s. 13 - Navigasjonsregler

Nr. 28 - April 2002:

 • s. 1 - hvalfangstens fødselsår 1904
 • s. 2 - 54 grader sydlig bredde
 • s. 3 - Grytviken ble drevet sammenhengende
 • s. 4 - faren til Kåre
 • s. 6 - skulle fange kongepingvin, K Karlsen
 • s. 7 - Jubelår
 • s. 10 - fra dataverdenen
 • s. 11 - MEDLEMSREGISTRERING, fyll ut, viktig!

Nr. 29 - Juni 2002:

 • s. 1 - EMPIRE VICTORY / ABR. LARSEN
 • s. 3 - PRIVATE BREV fra A E Larsen. SPIND
 • s. 7 - tilblivelsen av boka
 • s. 9 - onsingen som bodde i Durban
 • s. 10 - 50 års jubileum på Leith, Kolbjørn K
 • s. 11 - … Vi Menn …
 • s. 14 - Emil Unger giftet seg med datteren til Abraham Larsen
 • God sommer!

Nr. 30 - September 2002:

 • s. 1 - HAR DU SIKRET DEG BOKA?
 • s. 2 - Fra langt nord til langt syd
 • s. 3 - NORHVAL
 • s. 5 - ØSTFOLD HVALFANGEREN
 • s. 6 - … Vi Menn …
 • s. 8 - Kai Jacobsen f. 26. 08. 1949
 • s. 9 - var med siste sesongen på felet.
 • s. 10 - … Vi Menn …
 • s. 13 - Hører du på radioen?
 • s. 14 - Fra museet … Bjørn Jørgensen

Nr. 31 - Desember 2002:

 • s. 1 - ØHK 10 ÅR I 2003
 • s. 2 - HVALFANGSTBYEN TØNSBERG
 • s. 4 - 1912 - 2002 DENOFA
 • s. 6 - Det smakte bæl-godt
 • s. 8 - Bjørn Røste f. 1948 på Hamar
 • s. 9 - Tor Nilsen f. 1950 på Tangen, Engelsviken
 • s. 10 - … Vi Menn …
 • s. 13 - KOSMOS IV på sildefiske.
 • s. 15 - bøker og filmer til jul?
 • GOD JUL!

Nr. 32 - Februar 2003:

 • s. 1 - ØHK … hvordan begynte det?
 • s. 2 - tilbakeblikk …
 • s. 4 - THORSHAMMER
 • s. 6 - … SAMHOLD OM BORD/ ØHK
 • s. 7 - PELAGOS
 • s. 8 - Siste sesong på Leith Harbour for Kolb. Karlsen
 • s. 9 - Det skal jubileres - 10 år -
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 - NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 33 - April 2003:

 • s. 1 - Respektabelt besøk til vårt 10-års jubileum
 • s. 5 - HAUGESUND og hvalfangst
 • s. 6 - SUDERØY i 30 år.
 • s. 7 - ref. årsmøte 2003 på Lille Fredrik
 • s. 10 - fra Årsfesten på Manstad Vel
 • s. 13 - P2-akadamiet radioforedrag del 1
 • s. 9 - Det skal jubileres - 10 år -
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 - NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 34 - August 2003 - Jubileumsutgave: 

 • s. 1 - Velkommen til Rådhuset i Fr. stad
 • s. 2 - Arne Boran hilsen til ØHK
 • s. 3 - GLOBUS - Ni millioner kroner
 • s. 5 - … og de vant!
 • s. 6 - … hvem vil bli med på overfarten?
 • s. 10 - Høy alder på hval
 • s. 12 - P2-akadamiet radioforedrag del 2
 • s. 14- THORSHØVDI - ny epoke, «drillskip»

Nr. 35 - Desember 2003:

 • s. 1 - … SOM FORVENTET
 • s. 2 - Leif Kristian Brandt sine meritter
 • s. 3 - "Tornquist" forliset (se nr. 21/ 2000)
 • s. 5 - JUBILEUMSUKA
 • s. 8 - 2003 medlemmer
 • s. 9 - … når startet hvalfangsten
 • s. 11- Veteran båter D/S Hvaler
 • s. 12 - P2-akadamiet radioforedrag siste del (3)

Nr. 36 - Februar 2004:

 • s. 1 - … 1956 Kolbj Karlsen KOS 50
 • s. 2 - det er 48 år siden -side 3.
 • s. 5 - Selfangst … dagboka til Kolbj K
 • s. 6 - TOHRDAHL og alle båtene
 • s. 8 - … filateli og frimerker
 • s. 11- Sør-Georgia SG, Øya eller Syd Georgia
 • s. 12 - Gunder Thoresen far til Erna og Roy
 • s. 14 - Bønder i Antarktis doktorgraden

Nr. 37 - Mai 2004:

 • s. 1 - Gutta kommer hjem fra isen (29. 07)
 • s. 2 - Ansiktsløftning i museet i Gamlebyen
 • s. 3 - Wikinger og Unitas ble funnet i Østersjøen
 • s. 5 - småplukk fra avisen Kolbj. Karlsen
 • s. 6 - Rossen som sprakk
 • s. 10- skrudd ned i isen, C A Larsen
 • s. 13 - Sperm eksploderte i Japan
 • s. 14 - NY BOK Erik Jacobsen

Nr. 38 - September 2004: 

 • s. 1 - Gutta kom hjem fra isen denne gangen også
 • s. 2 - THOR DAHL
 • s. 4 - Selskinnkåpe - andre gaver til museet
 • s. 5 - resultater 47/48
 • s. 8 - Skapte formue - forlot ruiner Aftenposten10. 01. 04

Nr. 39 - Oktober 2004:

 • s. 1 - Høstfesten
 • s. 4 - Guri Sjøvold … er du pappa?
 • s. 5 - varslet hval med duer
 • s. 7 - TEMATUR til Cape Town

Nr. 40 - Desember 2004:

 • s. 1 - GOD JUL ble det også ønsket for 100 år på SG også!
 • s. 2 - 155 gravsteder SG
 • s. 3 - Jul på SG 28. 01. 59 Kolb. K.
 • s. 5 - aktive hvalfangerklubber VESTF/ØSTF
 • s. 6 - … hjemkomsten Magna Rismyr (88)
 • s. 8 - 47/48 resultater
 • s. 11 - Julebord - maraton Arne Boran
 • s. 13- EN VISE OM VALFANGST

Nr. 41 - Februar 2005:

 • s. 1 - Det ble tur til Afrika - i alt 11 pers.
 • s. 2 - . . . tilbakeblikk nr. 33/ 2003 om SPERMEN
 • s. 5 - fest på Manstad Vel
 • s. 6 - Falklandskrigen 1965…
 • s. 8 - Medlemsliste pr. 12. 02. 05
 • s. 10 - Ernest Shackletons skip . . 1914
 • s. 11 - Frimerker og gode priser
 • s. 13 - Fregatter årsaken til dykkersyke hos hval

Nr. 42 - April 2005:

 • s. 1 - Gjensyn med Syd-Afrika
 • s. 6 - Uberørt Antarktis
 • s. 8 - Vaktliste i museet 2005
 • s. 12 - Kjell Inge R . . . krillfangst
 • s. 14 - DENOFA - protokoll -
 • s. 15 - NORTREFF ( 25/2001)

Nr. 43 - September 2005:

 • s. 1 - båter og fartøy: The Tall Ship Race
 • s. 2 - Jubileum Thor Dahl
 • s. 5 - NORTREFF /Ellefsen/Antonsen
 • s. 4 - BUCENTAUR 1807
 • s. 6 - SALVESEN 1827 - 1911
 • s. 8 - 9 sir G Elliot Tei kirke / Th Dahl gaver
 • s. 11 - E Shackleton 1916
 • s. 15 - Grytviken 100 år.

Nr. 44 - Desember 2005:

 • s. 1 - God Jul
 • s. 2 - Juksemakere . . . brev fra Kolb Karlsen 1956 LAS PALMAS
 • s. 5 - Martin Knutsen, Moss, messegutt …
 • s. 11 - Per Skaug messegutt 1960/61
 • s. 12 - THORFINN Halifax 1966
 • s. 15 - ØYA-kalenderen 2006 fortsetter
 • s. 16 - Aktiviteten i ØHK.

Nr. 45 - Februar 2006:

 • s. 2 - 1961 Brev fra Kolb. Karlsen: Syd Georgia
 • s. 7 - Skytter Arne Jensen (1958) Bj. Jørg.
 • s. 8 - Arne Jensen
 • s. 11 - Boka til Erik Jacobsen
 • s. 13 - Fangstmeldinger

Nr. 46 - April 2006:

 • s. 1 - 10. 5. tur til Strømstad
 • s. 2 - 15 år og førstereis - 1927
 • s. 4 - JASON- ekspedisjonene fra Polarheltene
 • s. 11 - Fra Dag Bakkas bok - nytt opplag?
 • s. 14 - Årsmøte ØHK 16. mars

Nr. 47 - Sommeren 2006:

 • s. 1 - ACTOR kommer til Fr. stad 31. 08
 • s. 2 - s. 3 - Lege, Urolog, Prostata, PSA, hva mer - prostata-kreft. PROSTATA
 • s. 5 - Hilsen til Finn Ellefsen (Kristian Karlsen)
 • s. 6 - Folkelige værvarsler
 • s. 7 - Damer på hvalfangst ( Kolb. Karlsen)
 • s. 8 - Tønsberg Blad 1949
 • s. 9 - EMPIRE VICTORY 1949
 • s. 10 -Tur til Sandefjord / museum besøk
 • s. 11 - SOUTHERN VENTURER 1949
 • s. 13 - SOUTHERN ACTOR
 • s. 14 - Tur til Cape Town januar 2007 ?
 • s. 15 - HJ BULL og WILFRED FEARNHEAD 1948 Framnæs Mek.

Nr. 48 - September 2006:

 • s. 3 - Forsker på afrikansk hvalfangst
 • s. 2 - 1939 . . . jeg hadde ikke noen far
 • s. 6 - … SOUTHERN VENTURER 1949 (nr. 47)
 • s. 7 - En uke I Cardiff 1949 T B.
 • s. 9- Kaffens lange reise.
 • s. 12 - Kokeriet HORATIO
 • s. 14 - Utenbordsflensing ADMIRALEN 1905
 • s. 15 - PROSTATA

Nr. 49 - Desember 2006:

 • s. 1 - Jul for 14. gang
 • s. 2 - Tur til Shetland i 2007 ?
 • s. 3- Lynvisitt av Actor i sommer
 • s. 5 - Dølar på kvalfangst . . .
 • s. 7 - . . . boka er god den!
 • s. 8 - 2. verdenskrig brøt ut 03. 09. 1943
 • s. 10 - Norske ekspedisjoner 1939/ 40
 • s. 12 - Røkke og Krill
 • s. 14 - Anders Jahres bolig selges.
 • s. 15 - Hvalfangsselskaper Dag Bakka jr.

Nr. 50 - Februar 2007:

 • s. 2 - Egg og tomater ved Kolb Karl
 • s. 5 - Fra slippen på Kaldnes til Flenseplan
 • s. 9 - Hvalfangst på Island T B 2006
 • s. 12 -Postkortet til 26. 465 kroner

Nr. 51 - April 2007:

 • s. 1 - På tur til Melsom & Melsom
 • s. 2 - Personen Anders Jahre - juristen som ble
 • s. 7 - 90 år Hvalfangstmuseet i Sandefjord
 • s. 10 - Tur til Shetland
 • s. 11 - … mere Krill fra Sydishavet
 • s. 13 - masse” krillbarn”
 • s. 14 - Japansk hvalbåt i brann 15. 02. 07
 • s. 15 - Øyas Venner er 10 år

Nr. 52 - September 2006:

 • s. 2 - PELAGOS hjem april 1956
 • s. 3 - Las Palmas - dukker
 • s. 5 - KOSMOS IV 2 251 hval
 • s. 6 - Bess Jahres kjoler
 • s. 7 - God tur til Shetland
 • s. 9- Godbiter fra Harald Storebaug/ Kolb
 • s. 12 - Arve Nævra på tur til SG
 • s. 13 - det blir film av sånt.
 • s. 14 - Panama-kanalen utvides.

Nr. 53 - Desember 2007:

 • s. 1 - Reisebrev fra Shetland Kolb. Karl
 • s. 5 - THORSHAVET 1967
 • s. 6 - “Hammern” eller “Høvdi” som drillskip
 • s. 8 - Sandefjord Blad ……. .
 • s. 9- Bestyrerboligen i Husvik 2007
 • s. 10 - nok en gang Slippen og Kaldnes, det var miss
 • s. 16 - GOD JUL!

Nr. 54 - Februar 2008:

 • s. 2 - HVALFANGSTLIV 1962: 7 selskaper var med
 • s. 5 - Dugnad på SG januar 2008
 • s. 6 - Anders Jahre HVAL- LIV -62
 • s. 8 - Godbiter fra Harald Storebaug
 • s. 11- DVD fra Erik Jacobsen
 • s. 13 - Prostata

Nr. 55 - Mars 2008:

 • s. 1 - Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 2 - Førstereis 17 ÅR 1960 på THORSHAVET
 • s. 3 - Australia overvåker om japansk hvalfangst
 • s. 4- Overfiske av krill - Røkke m. fl.
 • s. 8- Vaktlista i Museet
 • s. 10- Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 11- Anders Jahre født 28. mai 1891

Nr. 56 - August 2008:

 • s. 2 - Sigurd Nilsen, var også på SLAVA Russland
 • s. 5 - Flk. SOVJETSKAJA UKRAINA 1958
 • s. 6 - Referat fra Midtåsen, Anders Jahre.
 • s. 8 - ÅRSMØTE 2008 - 8. mai Gamlebyen
 • s. 9 - 4 ses. på hvalbåt/ 11 ses. på kokerier
 • s. 10- Bjarne Liverød og Åsmund Johansen
 • s. 11- Jan Erik Ringstad -faktaopplysninger
 • s. 13 - Flytende kokeri ADMIRALEN
 • s. 14 - Hvalcupen 1955 - FOTBALL

Nr. 57 - Desember 2008:

 • s. 1 - 40 år … eventyret er ute: ved ELe.
 • s. 2 - Hilsen fra Arne Boran
 • s. 3 - Dikt av Svend Svendsen/ ved Kolb. Karlsen
 • s. 4 - Siste gang - redigert av Bjørn Jørgensen
 • s. 5 - ÆRESBØLGEN: siste tur 67/68
 • s. 7 - Idrettsliv på SG 1958
 • s. 9 - Jul på SG 1957/ 58 Sandefjord Blad 23. 12. 2006
 • s. 11 - Historien om KAPDUEN ved Sigurd Øie -Sandefjord Blad 2006
 • s. 12- Jul i Sydishavet. ved Willy Liverød GOD JUL!

Nr. 58 - Februar 2009:

 • s. 1 - Aktivitetskalender
 • s. 2 - Pelagos treff i Engelsviken
 • s. 3 - Horten verven ble nedlagt
 • s. 4 - Hvalskytter Arne Jensen, ØSTFOLD
 • s. 5 - 1901 1961 PELAGOS 60 ÅR
 • s. 7 - Hva med framtiden for hvalfangsten.
 • s. 8 - Tønsberg Blad 10. jan. 1950
 • s. 9 - Diverse fra HVALFANGSTLIV 1961
 • s. 10- Hvaloljen møter konkurranse
 • s. 11- Limvann - separator LAVAL
 • s. 11. Hvalskytter Alfred Skontorp

Nr. 59 - Mai 2009:

 • s. 1 - Merittliste i ØHK
 • s. 2 - Norske eventyrer til Hawaii 1881
 • s. 5 - SOUTHERN ACTOR 1950 - 1995
 • s. 6. - Tilbakeblikk 1996- besøk av S ACTOR.
 • s. 10- Årsmøte i ØHK april 2009
 • s. 11- Elektrisk avlivning 1935/ 36 (misslykket?).
 • s. 14 - Det første diesel drevne koker, Rossen

Nr. 60 - August / September 2009: 

 • s. 1 - ACTOR ventes til Fredrikstad
 • s. 2 - Vår-tur referat Kolbj. Karlsen.
 • s. 3 - Hans O Johansen forteller 1945/ 17 år
 • s. 5 - Hvalskyttere og skatt 1949
 • s. 7 - ANDERS JAHRE 1891 - 1982
 • s. 8 - mer Jahre stoff / side 10
 • s. 12- Kokeri og hvalbåt bestilling av Jahre
 • s. 13 - Dikt av A Bjerke / Arne Boran.

Nr. 61 - Desember 2009:

 • s. 1 - Sykdom: ACTOR kom ikke i høst
 • s. 2 - ANGLO NORSE
 • s. 3- Reisebrev fra LOFOTEN aug. 2009
 • s. 5 - HAVUR Vågehvalfangst Dagens Næringsliv
 • s. 7- SOUTHERN SKY forlis 1929
 • s. 8 - Arne Jensen intervju i FB sept 2009
 • s. 12- Alf R Jacobsen ANDERS JAHRE
 • s. 14 - Per Skaug SOUTHERN HARVESTER 1960

Ekstranummer som ble delt ut til publikum på kaia 31. 08. - 02. 09. 2006

Nr. 62 - Februar 2010:

 • s. 2 - Juristen Anders Jahre
 • s. 7 - S/ S ANGLO NORSE 1936
 • s. 12 - DATA besøk hos ØHK
 • s. 13 - REY ALFONSO - ANGLO NORSE
 • s. 14 - Dag Bakka jr. boka

Nr. 63 - Mai 2010:

 • s. 2 - Hvalkokeriet PYTHIA Thor Dahl A/S
 • s. 5 - Bergen Radio 1. 12. 1959 Onsinger
 • s. 6 - Hvalfangere på Pitcairn ANGLO NORSE
 • s. 12- Åsrmøte 16. 03. 2010 ØHK

Nr. 64 - August 2010:

 • s. 1 - SOUTHERN ACTOR kommer
 • s. 3 - Norsk hvalfangst 1843 til 1848 - dagbok
 • s. 7- Hvalfangsten tok slutt. 16-åring førstereis
 • s. 10 - Hvor kom de fra: PITCAIRN beboerne
 • s. 12 - 22-åring, førstereis på Øya, 1949
 • s. 14 - Mytteriet på Bounty. - PITCAIRN.

Nr. 65 - Desember 2010:

 • s. 2 - 14. juni 1997 utstilling på HVALER-
 • s. 8 - Forliste kokerier 1940/ 45
 • s. 10 - Forliste hvalbåter 1911/ 1960
 • s. 12 - Kokerier etter krigen
 • s. 13 - Canadas østkyst. Utrag fra boka . . .
 • s. 7 - GOD JUL og GODT NYTT ÅR
 • s. 7- ØHK benytter fra nå: MØKLEGAARD PRINT SHOP

Nr. 66 - Februar 2011:

 • s. 2 - Skal bore etter whisky i Antaktis
 • s. 2- 7 - Thor Dahl 1887 - 1962 >75 år
 • s. 8- Hvalfangst ekspedisjoner 1937 -1962
 • s. 10 AMBRA reddet selskapet
 • s. 12 - Fellesdriften - 42 nye hvalbåter.
 • s. 14. - Captain H K Salvesen - Leith S G.

Nr. 67 - Mai 2011:

 • s. 1 - PELAGOS-tur 24. mai
 • s. 2 - Skipsavisen - Anders Jahre 20. 12. 1954
 • s. 5 - 65 år etter krigen, - uteseiler Leif
 • s. 11 - Fellesdriften 1945 - 48 (s. 12 nr. 66)
 • s. 13 - ÅRSMØTE 10. 03. 2011
 • s. 14. - Østfold første hvalfanger - 1875.

Nr. 68 - September 2011:

 • s. 1 - Hva med uformelle treff i ØHK?
 • s. 4 - Besøkende i Museet - Gamlebyen
 • s. 5 - De seilte for Fredrikstad - boka til Knut E
 • s. 7 - Oslo - Kiel 50 år ( Kosmos - Jahre)
 • s. 10 - Blåhval 120 tonn MB Landstad Moss
 • s. 12 - Dverg sperm - Kåre Martinsen
 • s. 13 - Antarktis Arne Nævra med bok 2007

Nr. 69 - Desember 2011:

 • s. 1 - GOD JUL - Styret i 2011 ( 212 medlemmer)
 • s. 2 - Jul på THORSHAVET 1961 Erik Leister
 • s. 5 - Framnæs mek. Verksted
 • s. 6 - 1953/ 54 resultater. Jan H Eriksen, S. borg
 • s. 12 - Tancred Ibsen/ A. Jahre - spillefilm

Nr. 70 - Februar 2012:

 • s. 1 - Årsmøte innkalling/ ingen vårfest.
 • s. 2 - Tønsberg blad 1946 Fangstbegrensninger
 • s. 3 - Maskingutt ELe. 1961 THORSHAVET
 • s. 6 - 1953/ 54 resultater
 • s. 8. - Bybrann i Sandefjord mars 1900
 • s. 12 - Trygve Torp f. 1915 / 1943 traff broderen . . .
 • s. 14 - 17-åring på hvalfangst 1935 Lars H . Kvelde

Nr. 71 - Mai 2012:

 • s. 1 - Vår tur til Sandefjord/ Strømstad 22. mai
 • s. 2 - Trippebåtene på Glomma / LANDSING 1933
 • s. 3 - «HØVDI» og «HAVET» 54/ 55 resultater
 • s. 7 - Krigsinnsats, boka til Birger Danevig 1939/ 45
 • s. 8. - Vaktlista for 2012 - museet.
 • s. 12 - Tom Berghs far Hans Jacob dro ut 1936
 • s. 13 - Jeløy forfatter i i isen
 • s. 14/ 15 Nytt styre i ØHK ÅRSMØTE 28. mars 2012

Nr. 72 - September 2012:

 • s. 2 -Okkupering av PELAGOS av onkel Harry > Arne I. Bossum
 • s. 5 - Sjøforklaringene til STAR- båtene av Bjørn Jørgensen
 • s. 8 - To mann fra SOUTHERN ACTOR døde i april 2012
 • s. 9 - 20-års bursdag for ØHK.
 • s. 10 - Kallenavn: «bly-ræva, silkemusa», . . . . . .
 • s. 11- Den dystre 27 - 28 sesongen, SCAPA kantrer. (SILVIA og SONJA)
 • s. 12 - fra Vi menn nr. 6, 2012 - via Jan Eriksen - næringen vil ikke ha snoking
 • s. 13 - Dansk fotograf «satt» med masse som Erik Jacobsen kunne benytte.
 • s. 13 - SOUTHERN SKY blir tatt av orkan. Forlis1924/ 28/ 29.
 • s. 15 - Små-plukk fra aviser.

Nr. 73 - Desember 2012:

 • s. 3 - Høsten 1958: 6817 mann dro til feltet. Tariffrevisjon. Hvalskytter Lars A
 • s. 4 - 67 år bosatt i Gøteborg - Dag Bakka jr. fortsetter på side 5. Hvalfanger bibelen
 • s. 6 - Samer skal slakte på SG - se også KASKELOTTEN nr. 79 -
 • s. 8 - FREDRIKSSTAD mek. VERKSTED - tegninger og damp - maskin.
 • s. 10 -diverse andre båtbyggere/ verft.
 • s. 12- BETANIA møtested for hvalfangere og andre pensjonister
 • s. 14 - Indianere var gode til å harpunere hval: Jan Erik Ringstad
 • s. 15 - mail-adresser etterlyses

Nr. 74 - Februar 2013:

 • s. 1- Meld deg på 20-årsjubileumsfesten, (fredag 15. mars)
 • s. 2- Hva har hendt siden starten - 17. januar 1993.
 • s. 3 - Med ROSSEN på krigsseilas, Arne mønstret på 1938 - hjemkomst 1945
 • s. 5 - Hvalkokeriet PYTHIA
 • s. 8 , 9. og 10- «Et frø» - ble til 20 år - ØHK - Kåre & Erna, Erik & Sissel 1992
 • s. 11 - Reinsdyr på SG - nok en gang. (73/12 og nr. 79/14).
 • s. 12 - Fra valget 2012 -
 • s. 13 og 14 - SOUTHERN ACTOR og dens ferd - ikke mere til Fredrikstad.
 • s. 15 - GRATULERER MED ÅRENE 20-års oppsummering, grovt.

Nr. 75 - April 2013:

 • s. 1 - VÅRTUR Sandefjord - Strömstad 28. mai. Omvisning på JOTUN
 • s. 2 - Kåre Martinsen døde 20. februar 2013 - 81 år.
 • s. 3 - Det er snart 30 år siden - faksimile femte linje ovenfra
 • s. 4 og 5 fra Kolbjørn Karlsens dagbok/ fotoalbum.
 • s. 6 - 20-års jubileet - festen på Manstad Vel.
 • s. 7 - Slik startet JOTUN.
 • s. 8 og 9 Vaktlista i Museet 2013
 • s. 11 - Årsmøte 3. april - uten Kåre -
 • s. 12 - MOSSINGÆER til sjøs . . . . . . .
 • s. 13 - Boka til Tom Schandy fra Vestfossen - SG!

Nr. 76 - September 2013:

 • s. 1 - Litt om damene på BETANIA
 • s. 2 - Hvor kommer medlemmene fra?
 • s. 3 - Hva betydde hvalfangsten? - økonomisk.
 • s. 6 - Aktive hvalfangerklubber.
 • s. 7 - Historien om Pelagos
 • s. 9 - Anders Jahre - Tønsberg Blad 24. 09. 2004
 • s. 10 - Hotell Atlantic
 • s. 11 - Bjarne Liverød 85 år. Tønsberg Blad / Sandefj. Blad24. 09. 2004
 • s. 12 - Kolbj. Karlsen; fortsettelser fra dagbok/fotoalbum ( 75/13).
 • s. 13 - SARAGOSSA brenner 1932
 • s. 14 - Harald Storebaug døde i våres, 76. år. Bidragsyter til KASKELOTTEN

Nr. 77 - Desember 2013:

 • s. 1- GOD JUL til alle! / - Alle tiders høstfest 25. 10.
 • s. 2 - Dette er styret 2013 -
 • s. 3 og 4 - HVAL, VEIDE . . . Ringstad
 • s. 4 - Etter 67/ 68. Bjørg Eilertsen, Kirkøy -Hvaler
 • s. 8 - Besøk fra Shetland, takkebrev.
 • s. 9 - Færder Fyr.
 • s. 10 - Jon Michelet SKOGSMATROSEN

Nr. 78 - Februar 2014:

 • s. 1- Jon Michelet kommer til BETANIA
 • s. 2 - Bokanmeldelse: Geir Røsset - DE FLYTENDE KOKERIER, i S. fjord
 • s. 3 - Bokanmeldelse: Audun Tjomsland - og Erik Jacobsen - A. Jahre.
 • s. 8 - Vårfesten ble annonsert, men avlyst ,ca. 30 påmeldte.
 • s. 9 og 10 - Rustne minner på SG.
 • s. 11- ERNESTO TORNQUIST forlis - noen mener opplysningene er feil?

Nr. 79 - April 2014:

 • s. 1- Tirsdag 20. MAI; vårtur til Sandefjord og Midtåsen
 • s. 3- Jahre/ Tjomsland
 • s. 4- Årsmøte 2014 - styret
 • s. 5 - Erik Jacobsen DVD (heter det)/ Island og hvalbåter - SOUTHERN.
 • s. 6/7 vaktlista 2014
 • s. 8 - ERNESTO TORNQUIST forlis - Finn Uteng med tilleggs opplysninger.
 • s. 8 - Samer skal slakte rein på SG
 • s. 9/10/11 Sesongen 1961/ 62 THORIS - ute i hardt vær! John Reinertsen Gressvik

Nr. 80 - September 2014:

 • s. 1- Høstfest 24. 10. / KERGUELEN ligger 4. 8800 km ….
 • s. 2- Hvalskyttere rømmer (FB 3. mai 1949)/ - Hustelefon på hvalbåter
 • s. 3- WILLEM BARENTZ 33 000 tonn - nybygg. / KOS 53 bygges på FMV
 • s. 4- Jon kom endelig 9. april med Skogsmatrosen.
 • s. 7/ 8 - …. tilbakeblikk KASKELOTTEN nr. 28/ Harald Storebaug.
 • s. 11- mer Kerguelen.

Nr. 81 - Desember 2014

 • s. 1- 1814 og God Jul!
 • s. 2- Singapore - Løvebyen
 • s. 3- SELADON forliste 1896
 • s. 4- Damene på hvalfangst 1931
 • s. 5- Blåhvalen er tilbake 10. 09. 14 - Aftenposten
 • s. 7- Capt. Crawfurds dagbok (KASKELOTTEN NR. 64)
 • s. 9/10 - Røsset - Tjomsland
 • s. 11- Polarmuseet Hvalpikken; det er tre av dem.

Nr. 82 - Februar 2015

 • s. 1- Bjarne Liverød fikk hederspris av Rotary
 • s. 2- Thor Dahl/ KOSMOS 1928 1940 fangstresultater
 • s. 3- Hvalens gravlund - Egypt/ Sahara.
 • s. 4 - Panamakanalen utvides
 • s. 5 - ERNESTH SHACKLETON 15. 02. 1874
 • s. 6 - SG: John Eriksen ni sesonger. Tam rein
 • s. 7 - Herman Wildenway forliste 28. 06. 1904. Katastrofe
 • s. 8 - Foredrag av Elliot på Leith 1959 (føljetong).

Nr. 83 - April 2015

 • s. 1- VÅRTUR 19. mai HÅKONSVERN
 • s. 2 - Referat fra årsmøtet 18. mars -15.
 • s. 3 - Mannen som kjøpte Bjørnøya
 • s. 4 - LILLE Carl - BUCENTAUR av Finn Uteng
 • s. 6/7 - Vaktlista 2015
 • s. 11- HYREKONTRAKT Hugo Karlsen 28/29

Nr. 84 - September 2015

 • s. 1- Ny logo, Bjørn Røste fra Helgøya i Mjøsa
 • s. 2 -Vårturen til Horten - Karl Johansvern / POL 3.
 • s. 2 - Hvem er Edith på Leseværelset
 • s. 4 - Dagboknotater fra Erik L. THORSHAVET
 • s. 6 - Blekksprut Spermens føde.
 • s. 7 - FINN UTENG: fra sydvest Australia 1912
 • s. 10 - HEDRUM bygdetun hvalfangertreff 2. aug.
 • s. 12 - Oppbygging av div. frimerker - ingen samleverdi lenger.

Nr. 85 - Desember 2015

 • s. 2 -FØRSTEREIS - KARL BØE.
 • s. 4- Elliot, siste avsnitt av foredraget
 • s. 3 -I fangstmenns fotspor SVALBARD/ K Håland 1982
 • s. 6 -Jon Michelet - BLODIGE STRENDER (4. BOK)
 • s. 8 - Arne Jensen - fra boka til Ødegaard
 • s. 10 - små klipp fra boka til Torbjørn Ødegaard

Nr. 86 - Februar 2016

 • s. 1 -Årsmøte nr. 23 - styret 2016
 • s. 2 - Krigsseilere / Nortraship
 • s. 5 - Legen som dro på hvalfangst
 • s. 7 - Fra Erik Jacobsens bok
 • s. 10 - Fellesdriften/ kokerier etter 1945
 • s. 11 - Arne Jensen - storskytter i isen

Nr. 87 - Mars 2016

 • s. 1 - Vårtur til Sandefjord . . .
 • s. 2 - Martin Karlsen i Canada og Thor Dahl - selfanger i Halifax
 • s. 6 - KVALITET I FØRSTE REKKE: Myhrenes Verkstad leverte 17 tørker . . .
 • s. 7 - Av S. Risting: fra Kværner omfatter en evaporator.
 • s. 8 - THORSHAMMER: krigshistorie
 • s. 9 - 10 - 11 Erik Jacobsen

Nr. 88 - Mai 2016

 • s. 1 - Slaver - 1500-tallet Ole Jelstad
 • s. 2 - Hvalbåten THORVALD ombygd og solgt flere ganger.
 • s. 2 - Døler på hvalfangst
 • s. 9 - Erik Jacobsen - ?
 • s. 10 - Arne Jensen
 • s. 11 - Vind- damp og diesel

Nr. 89 - September 2016

 • s. 1 - Oktoberfest på Manstad 28. 10.
 • s. 2 - Sotengler (fyrbøtere) - hvalbåten THOR 1930/ 31
 • s. 2 - «Søster» Esther på hvalkokeriet BALAENA
 • s. 3 - Skogsmatrosen - Jon Michelet
 • s. 7 - Det første dieseldrevne hvalkokeriet
 • s. 8 -Hedrum bygdetun ved Larvik: Bjørn, Tom og Erik.
 • s. 9 - Etterkrigsfangst
 • s. 10 - Hvalposten - Sandefjord 28. årgang 2016. # Vårturen til S. fjord: 51 personer.
 • s. 11 - DENOFA: nå er det vegetabilsk- olje.

Nr. 90 - Desember 2016

 • s. 1 - GOD JUL! - 24. JAN. ÅRSMØTE - 21. 12 JULETREFEST
 • s. 2 - Granittbyen Aberdeen - hentet fra HJEM
 • s. 4 - Ernst Abrahamsen Kråkerøy
 • s. 5 - Belgica-ekspedisjonen (Koren) 1897 - 1899
 • s. 8 - Småhvalfangst på norskekysten - Arvid Enghaugen
 • s. 11 - Hva blir det nye styret i ØHK 2017?

Nr. 91 - Februar 2017

 • s. 1 - På ÅRSMØTET var det kun 11 personer
 • s. 2 - Kjøttekstrakt og frosset kjøtt - . . . eventyret tar slutt
 • s. 3 - Belgica-ekspedisjonen med Koren fra Fredrikstad
 • s. 4 -THORSHØVDI - endte som drillskip 1970
 • s. 6 - Seilskuter; tvilling skipene Mexico & Laguna.
 • s. 8 - Harry Jørgensen - skytebasen og hvalfanger.
 • s. 9 - Norsk sjøfart - kort historikk
 • s. 10 - Referat fra årsmøtet 24. 01. 2017

Nr. 92 - April 2017

 • s. 1 - Det blir ikke enklere for Thorleif som reiseleder.
 • s. 2 - Seilasen til THORSHAMMER . . .
 • s. 5 -THORSHAVET som båt ble 27 år.
 • s. 6 -KOSMOS V - og KOSMOS IV, samt noen hvalbåter, TOHR: ved Dag Bakka.
 • s. 8 - Norges-historiens siste ekspedisjon 1967/ 68
 • s. 9 - Kurt B Hansen Color Line - første sesong på feltet som 17åring.
 • s. 11 - Sørlendingen Chr. Salvesen - 10. 12. 1909.

Nr. 93 - September 2017

 • s. 1 - Hvalkokeriene til Anders Jahre - 12 i alt.
 • s. 2 -Boligbygging: Frithiof Bettum; Breidablikk.
 • s. 3 - Hvalbåter ble også bygd på FMV! Bj. Jørg. - fra sine arkiver
 • s. 6 - Reparasjonsbasen på SG - Strømnes
 • s. 9 12 - Reinsdyr til SG - 1911. Nå i 2012 skal de slaktes ned.
 • s. 10 - HVALFANGERMUSEET i Gamlebyen ble bemannet med 42 medlemmer / vakter.
 • s. 11 - VIPPSe-tiden har kommet (2017). 0g side 11: Bjørn Jørgensen skal foredrag på BETANIA tirsdag 26. sept. kl. 1900

Nr. 94 - Desember 2017

 • s. 1- God Jul - Årsmøte 10. jan. 2018 kl. 1400.
 • s. 2 -Jula på hvalkokeriet / telegram Ernst - jula 1948
 • s. 6 -1911 ekspedisjonen. Tom Schandy . . . .
 • s. 8 -Fra avisene i Fredrikstad 1950.
 • s. 9 -Leseværelse hadde sitt første treff: 2012.
 • s. 9 -Bj. Jørg. entrer podiet 26. sept. kl. 1900 - i BETANIA. fortsetter side 10
 • s. 10 -Kaldnes - Tønsberg 100 år som skipsbyggeri!

Nr. 95 - Januar 2018

 • s. 1- ØHK = 25 år i år! Det er en realitet at museet skal legges ned. ØHK skal bestå!
 • s. 2 - Hvalfangerklubben i Sandefjord er 31år i år!
 • s. 3 - Her kommer del 2 - fra 1911 ekspedisjonen, Tom Schandy.
 • s. 4 - Sjømannskirken og Velferden?
 • s. 5 - Fra Arvid Enghaugen sine avisutklipp, det var mye leit (faenskap) som skjedde der.
 • s. 7 -KAMPER UTEN TALL- utgivelse nov. 2017. -> side 9.
 • s. 10 - Fra årsmøtet 10. januar 2018. -> siste vakter i museet.

Nr. 96 - Mai 2018

 • s. 1 - Vår-tur til Sjøfartsmuseet og Ekeberg Restauranten 29. mai - det kan sies: for få deltagere. Ingen tur.
 • s. 1 - VG-HELG 28. 09. 2013. Hvalens siste jegere.
 • s. 2 - Bjørn Røste - fra Helgøya i Mjøsa. Han tegnet den nye logoen til KASKELOTTEN.
 • s. 6 - Legg merke til vaktlista i museet. Husk og hent det som er rettmessig ditt!
 • s. 9 - Det har skjedd noe i bankvesenet - ang. utskrifter som kasserer Thorleif bare får i ny og ne. Håpløse tider for en kasserer.
 • s. 10 - En epoke er over i ØHK.
 • s. 11 - KAMPER UTEN TALL

Nr. 97 - Juli / August 2018

 • s. 1 - Repetisjon - mimrestund, - det lov til å gjenta seg i vår alder! Karl Bøe - førstereis 1948/ 49. (fra KASKELOTTEN 1994 NR. 1).
 • s. 4 - WWF med på laget til Kjell Inge Røkke (?!).
 • s. 5 - Plast - en fin oppfinnelse . . .
 • s. 6 - Hentet fra ILUSTRERTE VITENSKAP 1998 Havisen smelter
 • s. 6 -Trekken hver måned - Tønsberg Blad . - >
 • s. 8 - REALITETER i ØHK; alt skal ryddes og katalogiseres! ARBEIDSPLAN!
 • s. 9 - Finn Uteng: mai 1998. - SAHARA har utvidet seg. - Hestemøkk og såpe.
 • s. 10 - Et møte med Jon Michelet på BETANIA. - Han døde 73 år gammel, 14. april 2018

Nr. 98 - September 2018

 • s. 1 - Det var ingen stemning for en: 25-års markeringen av ØHK.
 • s. 3 - Fredriksstad Blad 07. 07. 2018 - POL XIV - se også side 4
 • s. 5. - Jahre skriver til sin venn i Newcastle januar 1928 - og så trenger jeg 7 -8 hvalbåter. .
 • s. 6. -SG - hvalfangerkirken. Pastor Larsen ble ansatt. Hva kostet en kirke på SG?
 • s. 8 - Kista til C. A. Larsen ble tatt med hjem til S. fjord. > DENOFA fyller 100 år; 10. mai 2012
 • s. 9. - 1947 - Enok Sandbakken - dagboka som ble til bok om hvalfangst.
 • s. 10. -Nå er lokalen - som var Hvalfangermuseet I Gamlebyen ryddet.
 • s. 11 AVIKLINGS-NEKROLOG

Nr. 99 - Desember 2018

 • s. 1 - Onsdag 12. 12. kl. 1200 Juletrefest på BETANIA
 • s. 2 - Fra en avis,1946: Skillemynt. - Åledalslinja i Fredrikstad, Gressvik.
 • s. 3 - Hvorfor la dere ned museet? - Preparert hval er noe å vise fram; 1880, USA
 • s. 4 - Bare kom og lån dere har lyst på, slik lød det fra Vestfold - Sandefjord.
 • s. 5 - Enok Sandbakken
 • s. 6 - Livet om bord i koka fra: Den Brune Hvalfangerbibelen - Dag Bakka jr.
 • s. 10 - NEKROLOG. I KASKELOTTEN nr. 97 ble det satt en kjøreplan for avviklingen
 • s. 11 - Hvor kommer medl. i ØHK fra.

Nr. 100 - Januar 2019

 • s. 1 - Nå skal årsmøte holdes Arne Bossum - Ørebekk/ Gressvik.
 • s. 1 - 24. 12 1946 - Enok Sandbakken ( 98 og 99 og 100 - og 101 og 102. )
 • s. 4 - Fra boka til Arild Pettersen: Syd-Georgia
 • s. 6 - Hardt arbeide, enkle forhold: Fra Boka til Ødegaard: ved Asbjørn Arvesen form. i ØHK
 • s. 8 - Brev fra Arnt Krogtorp 1960/ 61.
 • s. 9 - HVAL, VEIDE og FANGST
 • s. 10 - Hver vår i 50 år - DENOFA - hvalkokerier. Les om Ole Olsen Tangen, hvalbåtmatros.

Nr. 101 - April 2019

 • s. 1 - Vår-turen til Sandefjord - Strømstad 21. mai.
 • s. 2 - Fra styremøte 26. febr. 2019. -
 • s. 3 - Enok Sandbakken om bord i SOUTHERN WILOX 28. desember.
 • s. 4 - KARIVOLD FILM har nå blitt ferdig med sitt prosjekt - vises på Kino 8. mai kl. 1700.
 • s. 5 - Fra høsten - til våren i antarktisk. Øyvind Olsen fra Saltnes. 16. mars 1959.
 • s. 6 - 1958/ 59 hvor stor var hyra - fortjenesten?
 • s. 7 - THORØRN jaktet på spermhval: Fra boka til Thorbjørn Ødegaard.
 • s. 10 - SIR JAMES CLARK ROSS harde tider, 1946. -> HJ BULL mistet propellen, 1948.
 • s. 11 - Messegutt 60/ 61- Per Skaug fra Drammen. -> Rekefest hos Kai 15. august.

Nr. 102 - Juni 2019

 • s. 1 - Enok forteller fra WILCOX.
 • s. 2 - Bente dro til sjøs - Familien jan. 2019.
 • s. 4 - Rapport om ACTOR. 2018?
 • s. 5 - Den tyske antarktiske Ekspedisjonen - 1911.
 • s. 6 - James Weddell kjent fra Weddellhavet.
 • s. 7 - James Clark Ross, også en engelsk eventyrer . . .
 • s. 9 - MAHRNDA ble ombygget på FMV - S. fjord.
 • s. 10 - Jahre selger to hvalbåter til Tyskland - Vestfold Arbeiderblad 24. 09. 1937.

Nr. 103 - September 2019

 • s. 1 - Grand Canarias eneste skandinaviske avis/ Havfanger K Kristiansen omkom.
 • s. 2 - SÜDERMEER - Tysk begravelse. Tyskland ønsket å bygge opp en næring.
 • s. 4 - Dag & Natt > Bente Storsveen Åkervall, redaktør.
 • s. 5 - Hvalbåtliv - ENERN
 • s. 7 - SPES & FIDE > Svend Foyn - Feiling og prøving, 1870
 • s. 8 - Erik Eriksen - en som ble bedratt. # Rekefesten hos Kai Kjøniksen
 • s. 9 - Tyske bedrifter som var delaktig i hvalfangst
 • s. 10 - Annektering i syd ishavet .

Nr. 104 - Desember 2019

 • s. 1 - GOD JUL
 • s. 2 - BETANIA -Leseværelse og damene.
 • s. 3 - BUD & HILSEN
 • s. 4 - VI MENN - 1954 - god pris i barder - Marcus født 1878.
 • s. 5 - Språkproblemer på seilskuta
 • s. 6 - Fangst i polarisen - se også side 6>Peter den 1. øy. > side 8.
 • s. 9 - Arnt M Krogtorp - Arnt Radio.
 • s. 10 - 1968 KOS 55 - Messen;Tor Nilsen Tangen,

Nr. 105 - Mars 2020

 • s. 1 ÅRSMØTE NR. 27
 • s. 2 -Formann ønsket velkommen, 7 pers. til stede
 • s. 3 Fra Alaskas kolonisasjons-historie
 • s. 4 Var det Teddy A. eller R. Bjørnevaagen.
 • s. 5 Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år - dette blir en føljetong
 • s. 10 SISTE GANG: KOSMOS IV - avreise: 31. okt. 1967 - hjemkomst: 6. mai 1968
 • s. 11 ang. ekspedisjoner 1967/ 1968

Nr. 106 - Mai 2020

 • s. 1 - Hvalsjuken / KORONA-epidemien. GOD SOMMER
 • s. 1 - Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år - dette blir en føljetong
 • s. 5 - Mimreside -okt. 1992 Ex-hvalfanger fra lista til Sandefjord
 • s. 6 - Ad tjenestevei - LES DETTE OM IGJEN!
 • s. 7 - 1945 oktober «ROSSEN» går til isen.
 • s. 8 - KOSMOS III 1961 selges til Japan.
 • s. 9 - Tekst Turi Widerøe ang. Antarktisk, vi var der først!
 • s. 11 - KORONA - laaang pause med alt!

Nr. 107 - August 2020

 • s. 1 - Bemanning på hvalbåt - og kokeri. NEBB - FMV tegninger
 • s. 2 - Bemanning av THORSHAMMER 61/ 62
 • s. 3 - HVALFANGSTLIV 70% sjøfolk og 30% arbeidere på kokeriene.
 • s. 4 - PERU - ANGLO-NORSE. THORSHØVDI var også i Perufangsten 1951
 • s. 5 - Nei - mere fangst på Peru. Historien om Adolf Andresen s. 6 ,7, 8 og 9.
 • s. 9 - Lite skrevet om russisk hvalfangst - Bjørn Pedersen.
 • s. 11 - Suezkanalen åpnet 17. 11. 1869. Panamakanalen åpnet 1914.

Nr. 108 - Desember 2020

 • s. 1 - Stadig flere turister i Antarktis.
 • s. 2 - Carsten Borchgrevink - Halvdan Koht 1939. 14 millioner m2 km.
 • s. 3 - TANNFISK. Hvalsjuken kontra KORONO.
 • s. 4 THORSØY maskin gutten 61/ 62.
 • s. 5 - Knut Hansen og hans historie - Angola, Greide å komme til bake.
 • s. 6 - BALAENA oktober 1946 fra Tønsberg og side 7 og 8.
 • s. 9 - Opinion for fredning av hval 1972
 • s. 10 - Juni 1979 - brøt pirathvalfangsten seg fram. - side 11.

Nr. 109 - Januar 2021

 • s. 1 - KORONA -epidemien har rammet verden og oss!
 • s. 2 - Vår trofaste kasserer, Thorleif Karlsen, har funnet ut at nok er nok.
 • s. 3 - mere om piratfangsten. Arvid Enghaugen fikk føle sabotasje.
 • s. 4 -NEI TIL HVALFANGST. - side 5 og 6.
 • s. 8 -Utdrag fra hvalfangsten 1843 - 1846 - Crawfurds dagbok. se 110.
 • s. 10 - Bjørn Røste -Heløya i Mjøsa. Var med; to the bitter end!

Nr. 110 - Påska 2021

 • s. 1 - Rare tider- Corona, pandemien, Korona, Covid 19. Verden står på vendt!
 • s. 2 - … fortsettelse fra 109. - «men of war».
 • s. 4 - DANMARK var med - se også nr. 111
 • s. 6 - Færøyene og hvalfangst
 • s. 7 - Vedlikehold må til - SOUTHERN ACTOR
 • s. 8 - Kan vi finne en bekk - i stedet for hval! -…. THORARINN
 • s. 9 - Onkel Arthurs historie - Harald Fevang, journalist i Sandefj. Blad.

Nr. 111 - Juni 2021

 • s. 1 - . . . fortsettelse fra nr. 110- kom til Köbenhavn mai 1841
 • s. 2 - Det var mange land som ville delta i hvalfangsten.
 • s. 3 - Var det hvalolja eller jord-olja som kom først?
 • s. 5 - Rudolf Diesel 1858 - 1913.
 • s. 6 - MELSOM & MELSEOM - skrevet av Tore Dyrehaug.
 • s. 9 - Hva blir det med ØHK?
 • s. 10 - Thor Paulsen kommer med innspill og rettelser, takk for det!

Nr. 112 - August 2021

 • s. 1 - Chr. Salvesen - Leith i Skottland - SG.
 • s. 2 - S. HARVESTER eller THORSHØVDI - hvem skulle bli «drill-skip»
 • s. 2 - Tønsbergs Hvalfangeri og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S.
 • s. 3 - PELAGOS og 2. verdenskrig
 • s. 4 - DS/ FLK SUDERØY - NORTRASHIPS flåte
 • s. 5 - LANDSTASJONENE - Husvik, Price Olav Harbour, STRØMNES, Godthul.
 • s. 8 - Bouvetøya annektert 1. des. 1927
 • s. 9 - Plimsoll - merke, lastemerke. Det Norske Veritas.
 • s. 10 - Strømnes Trævarefabrikk: Kirken på SG og husene på Kapp Adare i Antarktis

Nr. 113 - Oktober 2021

 • s. 1 - 23. nov. skal det avholdes årsmøte. Det skal tas stilling til nedleggelse av ØHK.
 • s. 2 - div. tabeller - oversikter
 • s. 3 - Sesongen 61/62 forsynings skip.
 • s. 4 - Fra hvalfanger til krigsseiler - Agderposten 6. 10. 2018 - fram til side 7.
 • s. 8 - Antall medlemmer i ØHK - utdrag.
 • s. 9 - Vi må få takke for oss, etter 28 år!
 • s. 11 - Kan Edith og Leseværelse fortsette med treff som hun brenner så sterkt for?!

Nr. 114 - Desember 2021

 • s. 1 - Årsmøtet ble holdt - med 11 til stede.
 • s. 2 - Onsingen vendte hjem i 1889; forfatter Knut Engebretsen
 • s. 3 - Norsk skipper, stortingsmann fra Tjølling - Samuel Eyde.
 • s. 4 - Kirken er et markant norsk kulturminne på SG
 • s. 5 - Suksesshistorien Grytviken.
 • s. 6 - Traktaten legger rammen for forvaltningen av et kontinent som ingen eier.
 • s. 7 - Næring i vekst - Antarktis
 • s. 8 - Møklegaard Print Shop - får en takk for godt samarbeide!

Dette er siste KSKELOTTEN

Takk for fine 28 år!

GOD JUL TIL DERE ALLE!

Kaskelotten nr. 1: Juni 1994 - 1. årgang

Første utgave av hvalfangertidsskriftet "KASKELOTTEN"

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB - Stiftet 17. januar 1993 

Med noen «justeringer» er denne utgaven blitt digitalisert – fra den originale papir-utgaven.

Det samme vil det bli gjort med første utgavene av klubbavisen til ØHK, KASKELOTTEN – dataverden har innhentet foreningen; ØSTFOLD HVALFANGER KLUBB – som dog ble nedlagt desember 2021 – etter 28 års virksomhet. 

ØHK vil «leve» videre slik at andre kan besøke våre klubbaviser og benytte noe av stoffet – om det er av interesse: 

Husk å oppgi kilde! - Totalt ble det gitt ut 114 klubbaviser. 

Nå skal alle utgaver legges ut på hjemmeside til ØHK; som skal beholdes av Erik Leister, Ole Henrik Leister beholder dermed domenet. 


 

Majorstuen i Gamlebyen, - hos Kåre (Martinsen) har vi treff den andre tirsdagen i hver måned. Det er båre å ta en tur for å treffe noen av medlemmene, ingen møteplikt!

Etter hvert som tiden går kan det bli spill og turneringer av forskjellige slag. Men, det er avhengig av deg!

Vi er nå 105 medlemmer, i fjor telte vi faktisk 125. Kontingenten skulle betales innen 20. februar – nå har vi juni måned. Det var 24 mann som meldte seg i år. De som ikke betaler i tide, blir strøket som medlem. 

Purring blir ikke sendt ut! 

ALLE SOM BETALER ER MEDLEM INNEVÆRENDE ÅR!

De får tilsendt halvårsprogram. 

Purring av ikke betalt kontingent, - blir ikke sendt ut.

Kjenner du noen som vil være medlem, send inn kr. 100,- til:

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 91, 1621 GRESSVIK

POSTGIRO knt.: 0825 0973 943 – da blir vedkommende registrert som medlem – kassereren i ØHK er Thorleif Karlsen.

 

Dette første nummer av vår egen klubbavis er først og fremst et forsøk på å presentere klubben vår som en seriøs venne- og hyggeklubb.

Formålet er å holde klubbens medlemmer løpende orientert om aktiviteter og annet av interesse.

Det helt unike med oss er jo at vi kan formidle verdifull norsk- kultur for kommende slekter.

Dette kan gjøres ved at hver enkelt av oss – setter seg ned og forsøker i minnet og gjenoppleve det som for mange år siden var en selvopp-levelse; og få det skrevet ned.

Slike beretninger lange eller korte, gjerne håndskrevet, mottas med takk!

Hver beretning blir behandlet slik vedkommende vil, med eller uten navn av innsender. Artiklene blir dog redigert redaksjonelt.

 

Det er mye som kan bli interessant i vår klubb – inntil vi finner oss til rette, med oss selv.

Vi er som «førstereis» å regne i vår ett år gamle forening.

Denne klubbavis – KASKELOTTEN – kan bli en fin samling av gode selvopplevde historier, men dere må være behjelpelige!

 

Send noen linjer til: Erik Leister, Jorunsvei 19, 1613 Fredrikstad

 

Karl Bøe var med på planleggingen av klubbavisen. Kåre kom med navnet: KASKELOTTEN – men hvem skulle «klabbe» ned alle bokstavene.

(Sekretæren var den eneste som var som nogen lunde data-kyndig. Så slik ble det). 

 

Bak: Kåre Martinsen, Birger Arnesen, Thorleif Karlsen, Erik Eriksen, Bernt Nilsen
Foran: Walle Rainals, Erik Leister


Karl følte seg forpliktet:

Førstereisguttens reiseminner 

Det var blitt høst og sommerens bravader var slutt for de hvalfangere som denne morgen i oktober måtte komme seg om bord i flytende-hval-kokeriet SOUTHERN HARVESTER, daglig betegnelse koka. Den lå klar for avgang fra Husøyflaket utenfor for Tønsberg. Koka skal til fangstfeltet i Antarktis etter anløp på Tenerife for bunkers, videre til Chr. Salvesen & Co. sin landstasjon på Syd-Georgia, Leith Harbour.

Det var ikke bare mannskap for egen ekspedisjon, men også avløsnings mannskaper for neste overvintring etter sesongen på «Øya». Videre var det mannskaper for ekspedisjonens egne hvalbåter som hadde ligget i opplag og overhaling ved stasjonen – fra forrige sesong.

Inntil ankomst Syd-Georgia (SG) var det ca. 250 mann om bord. Under reisen var alle opptatt med forberedelser til den forestående fangst-sesongen. Bemanningen var fifty – fifty norske/engelske.

Fra tidlig morgen og utover dagen var det hektisk avreise-virksomhet fra brygga på Husøy.

Dette var før glassfiber- plastbåtenes tid; de solide og velholdte tre-snekkene tøffet jevnt og trutt mellom brygga og koka med skippsekker og kofferter. Noen hadde med seg kone og barn, og venner som ville følge helt til fallrepet. Enkelte fikk ikke avsluttet avskjeden helt og måtte derfor ha litt hjelp de siste trinn opp leideren. Først når vedkommende hadde faste dekksplanker under føttene, og alle sine personlige eiendeler ved sin side gjensto bare å kaste et siste sløret blikk og et vink til følget som forlot den garvede hvalfangeren.

Eller var det kanskje en 15 – 16-åringen som med en klump i halsen som står der og vinker farvel – og som nå virkelig øyner sin første tur til det store hav og eventyr?

Vel om bord, et mylder av folk, bare mannfolk. Nå var det bare å vente på beskjed om hvilket lugarnummer man fikk tildelt. 

Det var tydelig at var mange kjente fra tidligere fangst-sesonger, det var gjensynsglede og mye å snakke om etter en opplevelsesrik sommer i moderlandet. 

For førstereisguttene fra by og fra land(et) som endelig hadde lykkes med å få hyre på hvalfangst fortonet denne stunden seg noe merkelig. Temmelig alene i verden. 

Nei, - det var ikke til å forklare.

Her sto vi sammen med folk i alle aldre, og hvem var de? Var det mulig å bli kjent med noen av dem? Det var i hvert fall godt å vite at en hadde pass og en fersk kontrakt i lomma, som ga følelsen av å vite at en var i ferd med å bli voksen. 

Et helt nytt og ukjent, og til dels tøft miljø ventet unggutten! 

Slepende på skippsekken og en Kurrer reisradio sto førstereisen utenfor cabin no.12 med messingskilt; CREW ONLY – 4 ABLE SEAMEN.

Fra styrmann har jeg fått beskjed om å finne en plass der sammen med tre andre som var noe eldre enn meg. 

Felles for de tre var at de skulle i land på landstasjonen Strømnes som var en bistasjon til Leith Harbour med forskjellelige verksteder for overhaling av hvalbåter.

Dette var høsten 1948, altså fangst-sesongen på et pelagisk hvalkokeri

1948/ 49. 

Dette får være nok – kommer igjen senere!

Med hvalfangerhilsen 

Karl Bøe 


Medlemmer i ØHK 1994:

Andersen Bernt Iversen Ansgar Nilsen Terje A
Andersen Thorleif Jensen Arne Nilsen Bernt Tangen
Andersen Dan Jensen Kjell Nilsen Knut
Arntsen Knut Jensen Thor H Nilsen Nils Kr.
Arntsen Arnold Johansen Oddvar Nilsen Rolf
Arvesen Birger Johansen Asbjørn Nordgren Gunnar
Bøe Karl Johansen Knut Nybråten Terje
Eliassen Harald Johansen Håkon Ole Olsen
Ellingsen Øyvind Johansen Thorleif Olsen Hans Olav
Engedahl Arne Johansen Leif Olsen Jan (Jeppen)
Gjølberg Hans A Johansen Hans Olsen Bjørn
Gjølberg Jens R Johnsen Thor H Olsen Tore
Gjølberg Jan Karlsen Kristiansen Paulsen Rolf
Gjølberg Finn Karlsen Thorleif Paulsen Kjell
Grønli Finn Kjærre John A Pettersen Svein H
Hansen Willy G Klavenes Kjell Pongo Henry
Hansen Haldor Kristiansen Jan Short Victor
Hansen S Arne Krågtorp Jan Ella Skauen
Hansen Ole J Langerud Bernt Skofterud Kåre
Hansen Anders Larsen Kjell Solberg Oddbjørn
Hansen Odd Lauer Rolf Olsen Star Finn
Hansen Knut Leister Erik Steen Allan
Hansen Hans Martin Lie Chris Steen Åge
Hansen William Lie Alf Strand Leif
Haraldsen Åge Lindberg Roy W Strand Sverre
Haraldsen Karsten Løkkeberg Leif Syversen John
Haslerud Oddvar Martinsen Ragnar Sørensen Roar
Hauge Harald Martinsen Kåre/ Erna Torp Tryggve
Henriksen Jan Mikalsen Karsten Torp Kjell
Henriksen Knut Mikalsen Kåre Uteng Finn
Hermansen Egil Misiewitz Kazimierz Winther Odd
Holt Ivar Misiewitz Jan Aasmundsen Arnulf
Humlekjær Stig Moe John  
Ingebretsen Reidar Monsen Schrøder Ola  
Isnes Birger Myhre Bjørn

Styret har det inntrykk at om vi fortsetter – tanken med sammenkomster og turer, da vil vi ha muligheter å treffe flere; for felles hygge og meningsutveksling, ikke bare om det vi hadde felles som hvalfangere, men dagsaktuelle saker som opptar oss alle. 

Styret i ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB 1994 - som består av;

Hentet fra protoll nr. 1. - side 4. 

Første styremøte 02.03. 1993

 • FORMANN Walle Rainals VISEFORMANN Karl Bøe
 • KASSERER Thorleif Karlsen SEKRETÆR Erik Leister
 • STYEMEDLEM Birger Arvesen STYREMEDLEM Erik Eriksen
 • SRTYREMDL. Bernt Nilsen VARAMEDLEM Victor Short 
 • VARAMEDLEM Thorleif Andersen VARAMEDLEM Kjell Paulsen

Her ble det lagt planer og planlagt.

HØSTTUR TIL MJØS–TRAKTENE:

 • Lørdag 10. september 1994 – avreise fra Esso Taverna (Torvbyen) kl. 0900, vi går om bord i SKIBLANDNER kl. 1300 og spiser laks og jordbær. Dette bestilles og betales av hver enkelt. Rundtur med bussen.
 • Ankomst Quality Hafjell Hotel klokken 1700
 • Tillegg for enkeltrom kr. 120,-
 • Middag og samvær med innland hvalfangere – Mjøs regionen.
 • Søndag 11. frokost – bussturer til de forskjellige OL- anleggene.
 • Alt dette kommer på kr. 960,- 
 • Påmelding innen 10. august til Postgiro 0825 0973 943. 
 • Østfold Hvalfangerklubb - Storveien 92, 1621 GRESSVIK.
 • Bindene påmelding. Avmeldingsgebyr kr. 175,- blir trukket fra de 960,- 
 • Det er lagt ut 50 plasser, vær rask med påmeldingen!

 Avisene rundt Mjøsa skal få vite at vi kommer – PRESSEMELDING!

HØSTFEST – 94 PÅ MAJORSTUEN I GAMLEBYEN

 • Erter kjøtt og flesk; serveres fredag 14. oktober klokken 1930.
 • Hvalkjøtt severes fredag 25. november kl. 1930.
 • Kapasiteten er 80 personer, - ring Kåre for bordbestilling 69 32 29 32
 • Prisen er kr. 120,- kaffe er inkludert etter middagen.
 • Annet drikke kommer i tillegg. BESTILL BORD I GOD TID! 

Ta vare på klubbavisa!

Høy samleverdi om noen år! 

God Sommer – hilsen styret i ØHK! 

Kaskelotten nr. 3: Andre halvår 1995 - 2. årgang

Vel overstått sommer

Vel overstått sommer, den var like varm som turen over «lina».

Aktiviteten i ØHK har vært minimal, siste styremøte var 24. april, vår nye formann ønsket alle tillitsvalgte velkommen på Major- Stuen. Noe av programmet finner du lenger ut i «avisa».

Er det noen kjente som savner KASKELOTTEN – så har de ikke betalt kontingenten for 1995 – kr. 100,-

Send inn en postgiro med navn og adresse til:

 • Postgironummer – 0825 097 3943 
 • ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, 
 • Storveien 92
 • 1621 GRESSVIK

ALLE SOM BETALER; ER MEDLEM FOR INNEVÆRENDE ÅR!

I det første nummer av KASKELOTTEN (29. 06. 1994) - fikk vi mimrebrev fra Karl Bøe, han sendte også inn mimrebrev til nr. 2 (03.01. 1995).

Odd Winther skrev om sine opplevelser på S/T THULE som var forsyningsskip i 1947 – dette kom i KASKELOTTEN 16. 02. 1995 sammen med innbydelsen til årsmøtet.


Nummer 3 holder du i handa nå, Odd Winther har også et bidrag her. Hvem av dere andre sender noen linjer neste gang?

DET ER VIRKELIG FINT AT VI FÅR INN SLIKE MINNER SOM VI KAN DELE MED ANDRE. HVEM SOM HELST KAN SENDE ET BIDRAG.

Det kan settes inn anonymt også.

Ta «penn og blekk» fatt!


Onsdag 14. juni – 95 åpnet Engelsviken Brygge Fiskerestaurant med tilhørende pub som har fått navnet «ONSØ» etter frakteskuta M/S ONSØ.

ØHK var representert ved Erik Leister som lykkeønsket foretaket og håpet på at de lokale hvalfangerne - vi må vel helst si ex-hvalfangere – vil bruke dette som et treffsted. 

En sperm-tann med jakkemerket vårt på montert var en synlig hilsen

fra Østfold Hvalfangerklubb.

Brev til Sandefjord om et mulig besøk av SOUTTHERN ACTOR til Engelsviken og Gamlebyen til sommeren – 96, er sendt. Hva blir svaret? 


Et lite resyme fra tilstelningen i Sandefjord; 

og en nostalgisk markering av «Gutta kommer hjem fra isen» - 

29. april 1995. 

Det var anslagsvis 4.000 personer som hadde møtt opp på kaia. SOUTTHERN ACTOR kom sigende inn med bananstokker som hang i riggen, - det ble gitt flere behørige støt i fløyta. 

Hvem andre enn våre egne ex-hvalfangere enn Aleksandersen sammen med andre ØHK- karer fra Engelsviken med sin «dunk dunk»-fiskeskøyte, lå trygt fortøyd til kaia med den herlige rytmen motoren kunne frembringe!

ACTOR, vel fortøy til kaia – så ble det lagt ut en «imitert»-hval i havne-bassenget.

Det ble travelt på lemmene for nå skulle det skytes fast fisk. Det ble bom!

Harpunen ble vinsjet inn – imellom tiden var det blitt ladet på nytt, og denne gangen ble det skutt fast fisk og chiefen kunne vinsje inn byttet, en «skikkelig sperm – kaskelott»!

Dette var et meget vellykket arrangement, i det fine vårværet så det ut til at folk stortrivdes.


Odd Winther har funnet noe interessant fra Norsk Konversasjons-leksikon

Spermasetthval, spermen, kaskelotten eller potthvalen er den største av tannhvalene. Hovedsakelig i varme hav, men opptrer arktiske og antarktiske farvann. Hanhvalen kan bli opptil 20 meter lang, hunhvalen ca. 10 meter. Spermen har et kolossalt hode, opptil 1/3 av totallengden, den er butt i hodet. Det består for størstedelen av en fettputesom kan inneholde 15 – 20 fat olje; - hvalravolje eller spermasettolje – en flytende animalsk voks art som finns i hodet og spekket.

Den rensede hvalravoljen blir brukt som maskinolje, og til fremstilling av farmasøytiske preparater, pomader, salver, m. m.

I underkjeven har den 20 – 25 store tenner – de avtar i størrelsen innover mot kjeven.

Det forekommer svulstige «utvekster» i tarmen på spermen, det blir kalt ambra og var meget verdifullt – parfymeindustrien betale godt for denne svulsten. Spermen lever mest av blekksprut, men tar også mye fisk. 

Den var en betydningsfull hval for fangsten i Sørishavet. 

Det var vanskelig å intensivere hvalfangsten så lenge den foregikk «utabords».

Dette opptok mange av hvalfangerne i begynnelsen av 1920-årene, men i 1924 fant hvalskytter Petter Sørlie løsningen på problemet og fikk patent på en opphaling slipp, brekken, akterut på hvalkokeriet. Dermed kunne hvalen bli opparbeidet om bord. Ekspedisjonene ble nå uavhengige av land og konsesjoner. Storhetstiden var et faktum: Den pelagiske hvalfangsten begynte.

Fra Gyldendals store leksikon, tredje utgave 1972 har Odd Winther funnet disse tabellene - PELAGISK HVALFANGST I ANTARKTISK:

Sesong Tillatt blåhval enh Ant. fangstdager Ant. norkse ekspidisjoner Ant. utenlandske ekspidisjoner
1946/ 47 16.000 121 7 8
1950/ 51 16.000 78 10 10
1959/ 60 15.000 99 8 12
1965/ 66 4.500 103 2 8
1967/ 68 * 3.200 101 1 7

* Siste norske sesong

1 blåhval enhet = 1 blåhval eller 2 finn hvaler eller 2 ½ knølhval eller 6 seihvaler

Antall fanget hval:

Sesong Blåhval Finnhval Knølhval Sei Spermhval
1946/47 8 865 12 877 1 2 1 298
1950/51 6 966 17 474 1 630 367 4 742
1959/60 1 230 26 415 1 338 3 234 4 138
1965/66 1 2 318 1 17 583 4 538
1967/68 *   2 155   10 357 2 568

* Siste sesong

Oljeutbytte i fat: 

Sesong Ant. norkse ekspidisjoner Ant. utenlandske ekspidisjoner
1946/47 937 000 857 000
1950/51 1 062 000 971 000
1959/60 655 000 1 396 000
1965/66 126 000 507 000
1967/68 * 34 240 392 257

* Siste norske sesong


Redaksjonen minner om at det kan lånes bøker om hvalfangst – og om hval på biblioteket.

 

Det ville være fint om vi fikk noen ideer fra dere inntil oss i styret. 

 

Er det noen som kjenner noen tidligere hvalfangere fra Indre Østfold?

Anbefal medlemskap i ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB!

Prøv å verv et nytt medlem, - fra hvor som helst!

 


 TILLITSVALGTE – fra årsmøte 31. mars 1995:

 • FORMANN: Kåre Martinsen (Østsiden)
 • VISEFORMANN: Harald Hauge (Lisleby)
 • KASSERER: Thorleif Karlsen (Gressvik)
 • SEKRETÆR: Erik Leister (Fredrikstad)
 • STYREMEDLEM: Birger Arvesen (Kråkerøy)
 • STYRE/ VARAM.: Victor Short (Moss)
 • STYRE/ VARAM.: Kjell Paulsen (Engelsviken)
 • STYREMEDLEM: Finn Uteng (Gressvik)
 • VARAMEDLEM: Odd Winther (Nabbetorp)
 • FESTKOMITEEN: 
  • Egil Hermansen (Gressvik)
  • Jan Jeppen Olsen (Fredrikstad)
  • Svein Pettersen (Østsiden)
 • REVISOR: Birger Arvesen (Kråkerøy)

 


TORSDAG 14. SEPTEMBER kommer 43 ex-hvalfangere fra Salvesen ekspedisjoner – fra England og Skottland til Tønsberg. 

Erik har mannskap-lista, ring for mere informasjon, kanskje det kan bli en tur til Tønsberg – om det skulle være noen kjent for dere. 

DET BLIR SERVERT BACOLAO SOM FELLESBESPISNING – kr.100,- 


HVA SKJER I ØHK HØSTEN - 95 / VINTEREN - 96?

Hvalbiffaften med damer: 27. oktober kl. 1900 Major stuen i Gamlebyen

obs obs! Bordbestilling 69 32 15 55 - obs obs!

 

TIRSDAG 10. oktober kl. 1800 blir det film/ video fremvisning i Kafeen til Kåre, Torvgt. 57 – vis a vis Donke Jon Gården.

Dette vil vi gjenta 12. november. Ring Erik 69 39 07 10.

 

2. FEBRUAR 1996 blir det servert: ERTER, KJØTT OG FLESK 

obs obs! Bordbestilling 69 32 15 55 - obs obs!

 

HVALFANGERKLUBBEN I SANDEFJORD kan hilse og si at turen til Strømstad/ LAHOLMEN 25./ 26. mai var hyggelig og bør gjentas!

Kaskelotten nr. 2: Første halvår 1995 - 2. årgang

Poststemplet 30.12.94 

GODT NYTT ÅR!

ØHK kan se tilbake på et trivelig halvår, hvor mange av medlemmene ble mere kjent med hverandre på Majoren i Gamlebyen. Det er på denne måten vi kan skape en fin forening som vil ivareta hvalfangerens minner fra en svunnen tid. 

Husk, det er vi som er bærere av denne del av norgeshistorien fra Sydishavet. 

Karl Bøe har igjen levert inn en historie som vil glede mange. Slike små historier vil den endelige historieboka; dere oppfordres herved til å sende noen linjer fra tiden i isen!

 

Søndag 29. januar kl. 1500: VIDEOFILMER FRA ISEN.

Middag, kaffe eller øl – kan bestilles etter ønske. MAJORSTUEN

«Åpent hus» - la det bli et fint frammøte! 

 

Fredag 31. mars klokken 1900: Avholder ØHK ÅRSMØTE i ODD FELLOW sine lokaler. Det blir servert torsk etter møtet. 

Bindene påmelding – informasjon kommer senere.

 

Torsdag 25. – 26. MAI (Kr. himmelfartsdag): LAHOLMEN, Strømstad 

sammen med SALVSEN og SANDEFJORD mere informasjon senere.

 

Mulig at vi kan få til et besøk hos Hvalfangerklubben til Salvesen på vårparten, dere skal få nærmere beskjed. 

 

Som dere ser; kontingenten er uforandret for 1995.

Vedlagt følger postgiro for innbetaling av kontingenten fristen er satt til 31. januar -95

 

Ingen blir purret – du er medlem i ØHK fra datoen du betaler, fram til neste årsmøte.

 

Hvem vil reise på SVEND FOYN seminar i Tønsberg?

Ta kontakt med Erik Leister – 69390710 - og få tilsendt program.


Denne utgaven var preget av sponsorer; slik at KASKELOTTEN kunne sendes ut til selvkost.

 • Nicolaysens Jernvare
 • Rørlegger Arne Nilsen
 • Brødrene Skogen
 • Øivind Karlsen Kjøtt 
 • Fiskehandel Manstad
 • Engelsviken Canning
 • HUSEBY SAG 

GJØR EN HANDEL HOS VÅRE ANNONSØRER!

VI TAKKER ANNONSØRENE SOM GJØR DET MULIG Å FÅ KLUBB-AVISEN UT TIL SELVKOST.


Denne KASKELOTTEN ble sendt ut med årsmøteinnkalling:

Poststemplet 14.02- 1995

Årgang 2 (en utgave; mellom 2 og 3) «ekstra nummer».

Side 1 så slik ut:

LINDBUS – FISKERI- og SKIPSUTSTYR 

Postboks 106, 1601 FREDRIKSTAD

GAMLEBYENES RESTAURANT og CAFÉ

VOLDPORT GT.73 - GAMLE FREDRIKSTAD

TELEFON 69 32 15 55

Hvalkjøtt hele året! Hva med en søndagsmiddag på MAJOR-STUEN

FALKEN redningskorps hele døgnet – hele året!


Mimrebrev fra Odd Winther 

Jeg tar Karl Bøes oppfordring til etterretning om å mimre litt, men å mimre seg 48 år tilbake i tid er kanskje ikke det enkleste. – Når det påståes at mannsminne kun varer i 14 dager, men det det får våge seg.

Som 19 åring i 1947 mønstret jeg som maskingutt/ smører på S/T THULE av London. Skuta var tidligere et kabelskip på 10.000 tonn, visstnok verdens største på den tiden. Nå opererte det som forsyningsskip for Balaena-ekspedisjonen under hele fangst-sesongen. Skuta lå i Hull på King Georgs dock. 

Før avgang måtte vi røkes fri for rotter; men noen overlevde og forøket seg. 

De to; skipskattene, den ene sort den andre hvit; «Ping» og «Vin», hjalp til med å holde bestanden i sjakk. 

Ved ankomst til den vakre tropeøya Trinidad ble det tatt inn full oljelast (bunkers), neste stopp var Cape Town. Men først måtte vi passere ekvator. Der ble alle som tidligere ikke hadde vært over denne «streken» - tradisjonen tro, behørig døpt av kong Neptun.

I Cape Town ble en av gutta overfalt og robbet til skinnet – han fikk imidlertid beholde underbuksa, han kom seg om bord stygt forslått, men skadene var heldigvis ikke så alvorlige som de så ut for.

En hyggeligere opplevelse var å bli tauet opp på det 1000 meter høye Table Mountains platå, med en fantastisk utsikt over Kappstaden vakkert som ligger ved Table bay. 

Når alle nødvendigheter og provianteringen var vel om bord, ble kursen satt mot det endelige målet; fangstfeltet – Syd-Isen.

Hvalkokeriet THORSHØVDI (til Thor Dahl) var det første skipet vi bunkret. Under bunkringen revnet slangen og oljespruten sto høyt til værs – med retur på dekket til THULE. Denne vakre og hvitmalte skuta ble med ett forvandlet fra den hvite svane til den «grimme elling», verst gikk det utover midtskipet. 

Alle mann ble utkommandert for rengjøring, det tok sin tid før skuta igjen så ut som den hvite svane!

THULE fulgte i kjølvannet av til hvalkokeriet BALAENE som en andunge etter sin andemor. Daglig kom hvalbåter med en hval som ble fortøyd langs skutesiden av THULE – som fendere for så å bli bunkret. 

På feltet var det å stå på 12 timer i døgnet, søndag som mandag og jula med – til sesongen var slutt.

Men vi fikk da tid til å bruke øynene; isfjellene og fuglelivet fascinerte meget! – Den norske «kolonien» Bouvetøya fikk vi også et glimt av.

Om bord var det mønstret på en «tankgjeng» for rengjøring av bunkerstankene – disse skulle jo fylles opp med hvalolje, for å fraktes til Europa - Norge.

De sylindriske lastetankene (tidligere kabel laste-rom) måtte nærmest rengjøres får «hånd» - det var ikke teknisk gjennom-førbart med installasjonen av Butterworth, et roterende spyleapparat for rengjøring vanlige firkantede lastetanker, – men ikke hos oss. 

Hvilket rengjøringsmiddel som ble brukt er uvisst, for når sjauen var unnagjort var gjengen temmelig rusa pga. fordampningen av denne vesken.

Nest sesong ble det installert en fabrikk under bakke på forsyning skipet THULE for hermetisering av hvalkjøtt. Eksperimentet mislyktes; hval-kjøttet trivdes av en eller annen grunn i på boks.

S/T THULE (Steam tanker) må ha vært det eneste tankskip med hermetikkfabrikk om bord. Denne sesongen var det ca.100 mann om bord. 

På den engelske ekspedisjonen var bortimot 1000 mann, fleste-parten nordmenn, på hvalkokeriet BALAENA var det 650 mann.

(om det var inkluder hvalbåtene, kunne være en sannsynlighet?). 

Om bord på THULE var det fire mannslugarer til mannskapet, med over- og underkøye plassert langskips og tverrskips. Ikke store dørkflate. I tillegg besto interiøret av fire slanke søyleskap, et lite bord og en benk. Ikke mye bekvemmeligheter, men ingen sure miner av den grunn, hva jeg minnes.

Dampmaskinen er en sageblott. BALAENA og THULE hadde vær sine Triple dampmaskiner. 

På feltet den andre sesongen, den siste for mitt vedkommende ble jeg beordret om bord i koka som fyrbøter, for å avløse en kollega som var blitt alvorlig syk. Det var tre mann på fyrdørken for å betjene de 8 oljefyrte kjelene – skotte skjeler. Det skulle mye energi for å holde et hvalkokeri i gang. Ferskvannsbehovet sørget Evaporatorene for, uten disse anlegg – kun en ikke drive pelagisk fangst.

På dekk var det blodbad og ståk uten like. Flensing av hvalen ble man ikke lei av å se på. 

Flensene med sine langskaftede krumme kniver skar brede spekkstimler som ble vinsjet av og dermed skrellet som en banan. På kort tid var det hele over, en ny hval ble trukket opp «brekken» - og opp på flensplanet hvor karene sto mannsterke for nok et oppdrag. Kjøtt og bein ble kvernet og malt til mel. Men det var jo hvaloljen som var hoved målet for fangsten. 

Det kan nevnes at av kjøtt og bein ble det også vunnet noe olje. 

For to av engelskmennene om bord i BALAENE, som ikke var de beste venner, ble det rigget til en boksering for å få slutt på «fiendskapet». To par bokse-hansker ble tryllet fram, oppgjøret endte uavgjort. 

Etter kampen ble de venner igjen – og vel forlikte!

Det var jo det som var hensikten med det hele.

Tilbake til THULE: Etter endt sesong med kurs for Cape Town – satte det inn med et forrykende vær uvær da vi nærmet oss den beryktede 40-graden. Vi lå på været i tre døgn, og fikk adskillige skader på dekket. Via Cape Town gikk ferden videre til Abadan innerst i Persiabukta for å laste olje, her feiret vi for øvrig 17. mai. Hjemturen gikk via Suezkanalen til Hull, vi kom hjem engang i juni måned. 

Med mine to sesonger på hvalfangst, føler jeg meg i den sammenheng som en «skårunge»; men, - dog allikevel, jeg var tross alt med. 

Jeg minnes også denne tiden som en god periode, - og TUHLE – du vakre svane, er kanskje i dag en «flyvende» hollender på havene.

Takk for at jeg fikk mimre litt. 

PS. Forsyningsskipenes tjeneste på fangstfeltene har vært lite påaktet i forhold til hvalfangsten for øvrig. Derfor mitt lille bidrag om dette! 


Fra redaksjonen:

Mange takk for mimre-brevene fra Karl Bøe i Moss: Takk også til Odd Winther fra Nabbetorp i Fredrikstad (Øssia) for denne historien om forsynings-skipet «Hvite Svane».

Dere andre oppfordres til å sende inn noen linjer med historier fra Øya og Isen!

På denne måten er du med på å bevare «tiden» som var så betydningsfull for nasjonen, - den første olje-tiden i Norge 

 

Takk for sist!

Video-filmene som ble vist søndag 29. januar på Majoren i Gamlebyen samlet godt og vel 30 personer, deriblant noen ektefeller. Filmene gikk fra kl. 1500 – 1700. En del passet på å spise middag – hvalkjøtt, alle tiders! Andre drakk kaffe og spiste kaker. 

DETTE KAN VI GJENTA OM ØNSKELIG. 

Nå blir det fiskerestaurant på Hvaler og i Engelsviken!

Er det noen som kan ta en prat med innehaverne, og spørre om vi kan komme å ha lokaltreff på disse stedene!

Hilsen styret i ØHK – ELe. (Erik Leister)

Kaskelotten nr. 4: Første halvår 1996 - 3. årgang

Poststemplet: 15.02.1996 og sendt ut sammen med innbydelsen til årsmøtet 22.03.1996 

Redusert utgave

Denne gangen utkommer vår klubbavis veldig redusert, da den ble lagt i konvolutt sammen med brevet til årsmøtet 22. mars- 96


Turer og arrangementer 

25. april: SOUTHERN ACTOR kommer til Gamlebyen og blir her til søndag 28.

15. mai: Tur til LAHOLMEN; klokken 1900 møter vi Hvalfangerklubben i Sandefjord til 2-retters middag – overnatting med frokost 16. mai.

Dette vil koste kr. 575,- beløpet sendes til 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Thorleif Karlsen, Storveien 92, 1621 Gressvik

Postgiro nr. 0825 097 3943. 

Det er reservert 10 dobbeltrom – meld dere på snarest! 

25. og 26. mai – pinseaften og første pinsedag er klubblokalene åpne for publikum – det bærer preg av et mini-museum!

Dette er et program for første halv-år 1996


Når vi nå har fått eget klubblokale håper vi at dette kan bli brukt til uformelle samlinger; formiddagstreff med kaffe og en skikkelig hvalprat, en gang i mnd.

Det kan jo vises videofilm.

Fast treff – en kveld i mnd.? kan vi ha; det er opp til dere som er medlemmer – om vi kan få det til! 

Det har blitt skikkelig fint i «kjelleren» til Kåre Martinsen.

Ta kontakt med Harald Hauge: telef.: 69397599

Så har styret i ØHK – en bønn til dere alle: Let fram noe gammelt fra tiden i Isen, og lån det bort til vårt klubblokale.

Alle gjenstander blir notert ned – med navn og adresse på utlåner.


 KASKELOTTEN sendes kun til de som har betalt kontingenten.

Forrige klubbavis kom ut 10. august – 95. Hva har skjedd imellomtiden?

Ragnar Martinsen har malt et nytt maleri med Leith som bakgrunn med GAMBLER som hovedmotiv. Dette skal loddes ut, trekningen er 22. mars 1996! 

Thorleif Karlsen selger lodder fram til den datoen. 

I oktober hadde vi film/videoaften, Birger Arvesen serverte alletiders ertesuppe; den reddet hele kvelden da vi ikke fikk videospilleren til å virke. Bedre lykke neste gang!

På hvalkjøttaften 27.okt. hadde det vært plass til en del til! Major Stuen har plass til 65 personer, musikken til ÅGEs trio er behagelig og fin! 


Eget klubblokale 

Klubblokalene tar mer og mer form – noen gjenstander har også kommet. Flittige never fra; Harald Hauge, John Syversen, John Moe, Odd Winther og Kåre Martinsen har stått for oppussingen og monteringen av bilder – amatør bilder som Bjørnulf foto har laget noe forstørret - omtrent gratis. Glass og rammer har heller ikke kostet oss for mye. Alle har vært hyggelige og hjelpsomme!

Sittegruppe har vi, kaffetrakter har vi, kopper/ krus har vi – salongbord kommer snart!

Er det noen som har noen gjenstander som dere vil låne bort – Ring Harald Hauge, telef.: 69 39 75 99

Lokalet begynner å ta form som et museum, tenk det.

ØHK søkte støtte til kulturarbeidet som vi var i ferd med å bygge opp fra Østfold Fylkeskommune kulturavdeling, - dette ble sendt 11.11.1995

1. februar 1996 fikk ØHK avslag. At det går an, kulturavdelingen skjønner jo ikke hva for en resurs ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB er.

Men det skal søkes på nytt, senere.

Salvesen Ex-Whalers Club i Tønsberg og Sandefjord Hvalfangerklubb sendte julehilsener til oss – det samme gjorde vi til dem.

Ellers holder vi hverandre orientert om saker og ting som skjer. 

Tross strenge minusgrader og glatte veier var det 40 – erter, kjøtt og flesk «elskere» på Major-Stuen 2. feb. -96.

Hvalfangst Museet i Sandefjord er kontaktet og spurt om vi kan låne noen gjenstander til vårt museum. Det var bare å komme og plukke!

Det samme svaret fikk vi fra Fylkesmuseet i Vestfold (Tønsberg).

Kongsberg våpenfabrikk hadde kun en hvalkanon, og den ville de forståelses nok ha selv. Kanoner eller kanon, vi klarer oss med en.

Er det noen som kjenner noen som kan sette oss på sporet til en som har en hvalkanon?

Museumsbestyrer Tove Tøgersen ved Fredrikstad Museum er også behjelpelig med vårt arbeide som «historieskrivere om Østfold hvalfangeren». Vi har fått låne noen montere til smågjenstander av Fredrikstad Museum, det som må sies å være en begynnelse på kopiering av KASKELOTTEN foregår på musets avd. Isegran -Kråkerøy. Alt er gratis, og takk for det!

Styret har snakket om at medlemmene – de som vil – burde intervjues, slik at det ville bli noen forståelse for hva hvalfangsten i Antarktisk betydde for landet. 

Det kan brukes samme opplegget som Vestfold Fylkeskommune har utarbeidet.


Midtsiden i denne i denne «blekka» som består av kun ett A-4 ark med et gammelt bilde - tegning - av A/S Tønsberg Reperbane GRUNNLAGT 1796

Eldste og største leverandør av alle sorter tauverk og ståltau for hvalfangst. Perlon og nylon-forløpere.